O kroužkování (nikoli ptactva)

středa 9. červen 2010 18:35

Máme pár dní po volbách a už se rozvinula diskuse o tom, zda, proč a jak má smysl na kandidátkách vybraných stran kroužkovat některé kandidáty a tím je posouvat dopředu na úkor těch méně oblíbených, nesympatických či jinak vadících.  

Celá zato diskuse o tom proč a jak kroužkovat však, z mého pohledu, postrádá jeden moment. Nijak se totiž neřeší KOHO kroužkovat a PROČ. V květnových volbách totiž došlo k tomu, že kroužkováni (a tedy posouváni kupředu) byli ti kandidáti ze zjevně nevolitelných (někdy i posledních) míst, kteří se často na kandidátky dostali jen proto, aby byl zaplněn počet kandidátů, které příslušná strana v daném volebním obvodě mohla postavit a to někdy i ti, kteří do Sněmovny ani kandidovat netoužili a už vůbec nechtěli ve Sněmovně další čtyři roky sedět.

Spousta papíru se popsala o tom, že byl vykroužkován Ivan Langer, Pavel Severa a další a že se do Sněmovny dostal z 38. (posledního) místa kandidát ODS na Praze 10 a že čtvrtina Sněmovny bude obsazena lidmi, kteří zas tak moc (s výjimkou některých jako Dr. Křečka) do Sněmovny nechtěli, ale zatím se nikdo nezamyslel nad tím, že aktem kroužkování dali lidé stranám, které volili, jasný signál. A to ten signál, že je potřeba skutečně zvažovat, koho a na jaké místo na kandidátce postavit a tedy zodpovědně přemýšlet, zda daný kandidát má z příslušného místa reálnou šanci na to, že jeho jméno, případně i osoba osloví voliče tak, aby zvolen byl. Ukázalo se tedy, že výběr a umístění kandidátů na příslušných volebních listinách má mnohem větší význam než jaký mu byl přikládán v minulosti.

Dalším vzkazem od voličů a to směrem ke kandidátům bylo to, že by i oni sami měli pečlivě zvažovat, zda budou souhlasit se svým umístěním na kandidátce a na jakém místě, protože může velmi snadno, v případě kandidáta, který bude v rámci svého volebního obvodu oblíben a populární, dojít k tomu, že, ač se svým zařazením na kandidátku souhlasil v rámci zatraktivnění příslušné strany, bude zvolen a bude se muset rozhodnout, zda dál pokračovat ve své profesní kariéře, či se plně věnovat službě občanům. Ne každý je totiž takový nadčlověk jako Dr. Rath, aby zvládl, a to jistě vždy se stoprocentním nasazením, všechny své funkce a podnikatelské činnosti.

Samotný akt kroužkování čtyř kandidátů a snížení hranice pro posun na kandidátce ze sedmi na pět procent, mi naopak přijde jako velmi demokratický a správný. Dává totiž voličům možnost, aby řekli: "Milá strano, tebe volit chci, ale reprezentanti, které jsi mi nabídla se mi nelíbí a rád bych je změnil. Zamysli se příště nad tím!". A to se mi zdá velmi správné a demokratické.

A mimochodem, je velmi zajímavé, že ke kroužkování a posunu na kandidátkách došlo u všech stran, které se do Sněmovny dostaly. U všech, s výjimkou jedné a to KSČM. To, že její voliči nevyužili tohoto demokratického principu také o něčem svědčí. Totiž a tom, že její voliči jsou a byli zvyklí, že to, co jim Strana a vláda řekne a předloží, tak o tom se nediskutuje a to platí. Jsem velmi rád, že u ostatních stran tomu bylo a je jinak a proto za sebe říkám kroužkování ANO a jsem zvědav, jak se strany postaví k sestavení kandidátek do komunálních voleb a jak se kroužkování projeví na jejich výsledku. Přeci jenom, zde občané navržené kandidáty budou znát více a lépe než ty, kteří jim byli předloženi v květnu.

Tomáš Böhm

Tomáš Böhm

Tomáš Böhm

média, politika, sport a kultura u nás i za humny

jsem člověk, který se zajímá o vše možné a hlavně o to, co se týká nás všech

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy